Disclaimer Arts Of Healing

Aansprakelijkheid
Arts Of Healing besteedt uiterste zorg aan de informatie op deze website. Voor Arts Of Healing staat voorop dat
informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel
mogelijk gewaarborgd is. Arts Of Healing informeert je op hoofdlijnen, maar beschrijft niet alle mogelijke
situaties en uitzonderingen. Voor specifieke situaties kan je te allen tijde contact opnemen met Arts Of Healing
via info@artsofhealing.


De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Arts Of Healing.


Specifiek voor informatie over diensten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan je geen overeenkomst met Arts Of Healing claimen.

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties
daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Arts Of Healing is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen
of te bewerken.

Informatie van derden
De eventueel op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de
persoonlijke mening weer van de betreffende derde (lees: inzender). Arts Of Healing is op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige
website die is gelinkt van of naar de website van Arts Of Healing.

Wijzigingen
Arts Of Healing behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij op deze website gepubliceerd worden.  behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij op deze website gepubliceerd worden.